Geofizikai-, geotechnikai szolgáltatások
és geoelektromos műszerek
Tel: 36-1-271-0047, 271-0048
Fax: 36-1-306-3158
E-mail:

Zöldtetők szigetelésének vizsgálata

A szigetelő-lemezek integritás vizsgálata zöldtetőkön a geoelektromos méréseken alapuló "Triász-monitoring" elnevezésű műszaki berendezés alkalmazásával

Előzmények:

A KBFI-TRIÁSZ Kft 1989. évi alapítása óta a társaság fő tevékenysége geoelektromos műszerek fejlesztése és különböző célú geoelektromos mérések végrehajtása. A társaságban geofizikus, fizikus és villamosmérnök munkatársak végzik a fejlesztő és a szolgáltató tevékenységeket. A geoelektromos mérések sokféle alkalmazhatósága közül az egyik az elektromosan is szigetelő vízszigetelő lemezek hibahelyeinek vizsgálata, melyet a különböző hulladéklerakó helyeken több mint tíz éve sikerrel alkalmazunk.

A szigetelő lemezek hibái beépített érzékelők nélkül is kimutathatóak geoelektromos méréssel, de a méréseknek olyan speciális feltételei vannak, amelyeket egy kész tetőnél problémás biztosítani. Fordított rétegrendű tetőnél pedig a zárt cellás hőszigetelő táblák annyira eltorzíthatják a mérési eredményeket, hogy a hibahelyek nem határolhatók be a kész tető felszínén végzett mérések alapján. Az ilyen problémás esetek elkerülhetők, megelőzhetők, ha a szigetelő lemez alá a tető építése során a rétegrendbe beépítünk egy geoelektromos érzékelő rendszert, amellyel alkalomszerűen vagy folyamatosan is figyelni lehet a szigetelő lemez állapotát.

Kísérleti mérések:

Egy garázs tetején kísérleti méréseket végeztünk a zöldtető vizsgálatára szolgáló érzékelő rendszer tesztelésére. A kísérlet célja annak megállapítása volt, hogy a tető szigetelés rétegrendjében hol van az optimális helye a vízszigetelés integritását vizsgáló monitoring rendszernek.

Az alábbi ábrán látható módon 3 rétegben építettünk be monitoring rendszert. Az M1 jelűt közvetlenül a beton födémre telepítettük. Ezt a modell építés során letakarták egy párazáró fóliával. A párazáró fólia fölé került a hőszigetelő réteg, amely felszínére építettük be a második réteg monitoring rendszert M2 jelű az alábbi ábrán. E fölé került a pvc víz szigetelő lemez, majd a víz szigetelés fölé telepítettünk még egy réteg monitoring rendszert, az ábrán látható M3 jelűt.

A modell elkészítése után üzembe helyeztünk egy automata mérő rendszert, és az elárasztás után folyamatos méréseket végeztünk egy alapállapoti potenciál rögzítésére. Méréstechnikailag mindhárom réteg monitoring rendszere (M1, M2, M3) hibátlanul, kiválóan működött.

A kísérlet további folytatásában egy mesterséges hibát vágtunk a víz szigetelő lemezen, majd az alábbi ábrán látható eredményeket rögzítettük.

Ábráinkon ugyanabban a koordináta rendszerben mutatjuk be a 2. réteg és az 1. réteg monitoring rendszerének érzékelőin végzett mérések eredményét. A pozitív potenciálok piros színnel, a negatív potenciálok kék színnel vannak jelölve.

A potenciál eloszlás jelen ábrázolásában a hibahelyet az jelenti, amikor átlós elrendezésben pozitív és negatív potenciál értékek váltakoznak, hasonlóan egy "4 levelű lóhere" ábrájához, ahol a négy levél változó előjelű potenciált mutat.

Az előző ábrán a 2. réteg monitoring eredménye a 176-185 jelű érzékelők között a hibahelyet tökéletesen mutatja, pontosan ott, ahol a mesterséges vágás történt.

Az 1. réteg eredményén azonban a hibahelyet jelző potenciál váltás el van tolódva. Ezt azzal lehet magyarázni, hogy a párazáró fólián az átszivárgó víz elfolyik, és a födémre tulajdonképpen a párazáró fólián áttört, ábránkon sárga folttal jelölt középösszefolyónál lévő lyukon szivárog át. A víz útját az első sematikus ábrán kék pöttyözött vonallal jelöltük.

Ezekből az eredményekből az következik, hogy a monitoring rendszer optimális helye közvetlenül a vízszigetelő lemez alatt van, mivel a párazáró fólia a monitoring rendszer szempontjából ugyanolyan elektromosan szigetelő réteg mint a vízszigetelő lemez.

A következő ábrán a folyamatos automata mérés fontosságát mutatjuk be, ahol a kísérleti modellünk érzékelőin különböző időpontokban regisztrált mérési eredmények láthatóak.

A monitoring rendszer érzékelői közötti áram értékeket folyamatosan regisztráltuk. A mérhető áram nagysága az érzékelő környezetének nedvességtartalmától függ. Teljesen száraz esetben az áram nulla, mint az ábra bal felső sarkán látható. A mesterséges hibahelyen átszivárgó víz hatására néhány érzékelő pár között már megjelenik a 0-1 mA értékű áram, majd az egy óra elteltével regisztrált eredményen, már egész nagy területen van nedvesség a regisztrált áram értékének megfelelően.

A későbbi mérések alapján is kijelölhető a hiba helye, hiszen a legnagyobb áram értékeket, mindig a hibahely környezetében regisztráltuk, még a következő napon is.

Tehát ha folyamatosan rögzített eredményeink vannak a hibahely keletkezésétől akkor az érzékelők közötti áram nagyságának változásából is lehet a hiba helyére következtetni.

Gyakorlati alkalmazás tetőteraszokon:

A következőben egy valós körülmények között elkészült példát mutatunk be:

Egy épülő ház tetőteraszaira monitoring rendszert építettünk be a PVC szigetelés alá.

 

Az érzékelőket vörösréz lemezből készítettük és szigetelt vörösréz vezetékkel vezetékeltük be a kapcsolószekrényig. A területeket jellemzően 2x2 méteres hálóban fedtük le.

A mérések során mindig vizsgáljuk, hogy az érzékelők között mekkora áram tud átfolyni. Az áram értéke ugyanis arányos a PVC alatt lévő geotextília nedvességével.Az építés utáni évben a lakók jelezték, hogy beázás van az egyik lakásban. A hibajelző mérések alapján nem keletkezett hiba a PVC szigetelésen, azonban a Kisfaludy háznál végrehajtott mérésekből az érzékelők között folyó áram értékek változásából megállapítottuk, hogy vannak a tetőnek olyan részei, ahol a geotextília nedvessége folyamatosan csökken, míg vannak részek, ahol a nedvesség nő.

Az eredmények kiértékelése alapján megállapítottuk, hogy hibahely a szigetelésen nem található, tehát a PVC alatti nedvesség növekedésének valami más oka van, lehet például kondenzvíz.

Összefoglalva a lapostetők víz szigetelő lemeze geoelektromos monitoring rendszerrel vizsgálható, megállapítható, hogy van-e hiba a szigetelő lemezen. A rendszeresen végrehajtott mérések alapján követhető a szigetelések alatti nedvességtartalom változása is.

A KBFI-Triász Kft által engedélyeztetett "Triász-monitoring" elnevezésű, szigetelő fóliák integritását ellenőrző műszaki berendezés (ÉME eng.sz: É-013/2006) alkalmazásával viszonylag kis költséggel megelőzhetők a beépítés alkalmával, illetve a használat során keletkezett szigetelés sérülések által okozott beázások - szivárgások a zöldtetőknél.