Geofizikai-, geotechnikai szolgáltatások
és geoelektromos műszerek
Tel: 36-1-271-0047, 271-0048
Fax: 36-1-306-3158
E-mail:

Geofizikai monitoring rendszerrel történő szigetelő fólia ellenőrzés

Az Európai Uniós előírásoknak nem megfelelő hulladéklerakókra vonatkozó uniós követelmények alapján megalkotott 20/2006. (IV.5.) KvVM-rendelet 19. §-a értelmében a hulladéklerakókat "műszaki védelemmel" kell ellátni, hazánkban 2009. július 15-óta az Európai Unió előírásai szerint csak szigetelt lerakóba helyezhető el a keletkező hulladék.

Az Európai Uniós előírásoknak nem megfelelő hulladéklerakókra vonatkozó uniós követelmények alapján megalkotott 20/2006. (IV.5.) KvVM-rendelet 19. §-a értelmében a hulladéklerakókat "műszaki védelemmel" kell ellátni, hazánkban 2009. július 15-óta az Európai Unió előírásai szerint csak szigetelt lerakóba helyezhető el a keletkező hulladék. A hulladéklerakók, medencék kibélelésére használt 2.0 - 2.5 mm vastag HDPE fólia tekercsek egymás mellé fektetett és összehegesztett szigetelő rétege nagyon stabilnak és erősnek látszik, mégis gyakran keletkezik rajta sérülés. A környezetszennyezés megakadályozása érdekében beépített HDPE fólia sérülése esetén eredeti szigetelő funkcióját betölteni nem tudja, az altalajba kiszivárgó agresszív csurgalékvíz veszélyes a talajvizekre, a környező településekre.

A HDPE fólia sérülhet az építés során, a lerakó az üzemeltetése során, de előfordul gyári hiba is:

Az építés során keletkezett sérülések:

-    A kavicsbehordás közben keletkező kavics átnyomódás
-    A teherautók közlekedésének szabálytalanságai miatt
-    A fólia illesztésének pontatlanságai
-    Hegesztési hibák
-    Csőgallér kialakításának hibái
-    Gondatlanság (vágás, átszúrás)
-    A geotextíliából kihulló tű szúrásai

Üzemelés közben keletkezett sérülések:

-    Átszúródás
-    Szakadás
-    Égés
-    Rágcsálók
-    Illesztések meghibásodása

A lenti képgalériában a fotóra kattintva megtekinthető néhány jellemző kép a Triász geofizikai monitoring segítségével feltárt szigetelő HDPE fólia hibákról.

Ezek a sérülések a több ezer négyzetméteres lerakóban csak speciális geoelektromos mérésekkel mutathatók ki. Erre fejlesztettük ki az általunk alkalmazott "Triász monitoring" elnevezésű szigetelő fóliák integritását ellenőrző műszaki berendezést, melynek alkalmazására 1999. óta folyamatosan rendelkezünk hatósági engedéllyel.
A hibák pontos helyét kimutató geoelektromos monitoring ellenőrző mérés a hibahelyeken átfolyó áram helyét határozza meg, feltételezve azt, hogy ahol az elektromos áram utat talál, ott a víz is kifolyik majd az üzemeltetés során. A szigetelő HDPE fólia integritásának ellenőrzésére szolgáló „TRIÁSZ-monitoring” elnevezésű műszaki berendezés működésének elméleti alapjait a „Mérési módszer”  fül alatt ismertetjük.
A "Triász monitoring" elnevezésű szigetelő fóliák integritását ellenőrző műszaki berendezés alkalmazásával a fólián lévő anyagfolytonossági, illetve szigetelőképességi hiányok  -lyukak, beégések, repedések, hegesztési varrathibák- kijelölhetők, helyük a védőtakarás felszínén azonosítható.
A potenciál tér a fólia alatti talajban keletkezik, tehát az érzékelőket a talajba kell földelni. A monitoring rendszer jeladó hálózata közvetlenül a szigetelőrendszer alá, a tömörített talajréteg fölé kerül kiépítésre.

A jeladók térbeli helyzetét pontos geodéziai mérésekkel kell rögzíteni. A monitoring rendszer a vizsgálandó területet 5 x 5 méteres hálóban fedi le. A jeladóktól érkező szigetelt vezetékek a mérőszekrényig védőcsőben vannak vezetve a vezetékek mechanikai védelme miatt.

 

A hibahely környékén a potenciál vonalak horizontális metszetei koncentrikus körök, tehát ha hibahelyet keresünk, akkor koncentrikus köröket kell keresni a potenciál-eloszlás ábrákon, melyeknek a középpontja a javítandó sérült rész helyét jelöli ki.

Amennyiben van hiba a szigetelésen, akkor az áram a hibahelyen kifolyik és a szabályos hálóban beépített érintkezőkön mérhető potenciál jelentkezik, melynek mértéke a hibahelytől távolodva, az attól mért távolsággal arányosan, szigorú monoton módon, folyamatosan csökken. A rajzokon az érzékelőkön mért potenciál eloszlás izo-térképeit ábrázoltuk mV egységekben. A magas potenciálértékek mutatják az áram kifolyások helyét ami a tulajdonképpeni hiba helyét jelöli ki.

 

A sérülések helyének meghatározása néhány centiméteres hibával hajtható végre. Természetesen több lyuk esetében a feltárt lyukak kijavítása után az ellenőrző méréseket meg kell ismételni.

 

Méréseinket számítógép vezérli és regisztrálja, a megjelenítő szoftver segítségével már a terepen látható az eredmény, így akár a megrendelő, akár a lerakót építő javító cég a helyszínen győződhet meg a fólia állapotáról.

Az egymás utáni mérésekből és javításokból álló iterációs eljárást akkor lehet befejezni, amikor bármely alsó és felső elektródából álló áramelektróda-pár között már nem folyik áram, így jelezve, hogy a fólia hibátlan. Szakmai megfontolások alapján Társaságunk az érzékelő rendszereket 5m x 5m-es hálóban javasolja megépíttetni. A 30 éves geoelektromos mérési tapasztalataink alapján ugyanis az országban egyre növekvő elektromos zaj -amire ma már mindenhol számítani kell- ritkább érzékelő kiosztás esetén a hiba kereső mérések során adott esetben eltakar egy kis fólia hibát jelentő kis anomáliát, tehát a hiba kimutathatatlan lesz.

 

Az ellenőrző berendezést készítjük passzív kivitelben és teljesen automatikus működésű kivitelben is. Az első esetben az ellenőrző mérésekhez társaságunk szakemberei az üzemeltető igénye szerinti gyakorisággal, általában évente egyszer, műszerrel felszerelve a helyszínre kiszállnak és elvégzik az ellenőrző méréseket. A második esetben egy automata műszert szerelünk fel a lerakó szélén elhelyezett mérőszekrénybe, a műszer a megbízó igénye szerint tetszőleges sűrűséggel végez ellenőrző méréseket a fólia állapotára.

 

Automata monitoring rendszer már több helyen működik az országban pl. Aszód-Galgamácsa, Balatonfűzfő, Sajókaza  és a Győr-Sashegyi Hulladéklerakó területén. A geofizikai monitoring rendszer telepítése és az ellenőrző mérés ára a hulladéklerakók építési és üzemeltetési költségeihez képest elhanyagolható mértékű, a környezetvédelmi biztonságot viszont jelentős mértékben növeli.