Geofizikai-, geotechnikai szolgáltatások
és geoelektromos műszerek
Tel: 36-1-271-0047, 271-0048
Fax: 36-1-306-3158
E-mail:

Műszer

GRM-120 típusú alacsonyfrekvenciás környezetvédelmi célú geofizikai mérő berendezés

A GRM-120 (Geoelectric Resistivity Meter) speciális alacsonyfrekvenciás mérőműszert a KBFI-TRIÁSZ Kft. fejlesztette ki.

A műszer alkalmas a felszínközeli (0-50 m, de leghatékonyabban a 0-20 m mélységtartománybeli) elektromos ellenálláseloszlás meghatározására, és ilymódon az altalaj felépítésének és a benne előforduló természetes és mesterséges eredetű inhomogenitások kimutatására. A behatolási mélység az elektródák geometriai elrendezésétől és a földtani képződmények ill. a mesterséges objektumok elektromos és geometriai paramétereitől függ.

A mérési módszer elve röviden a következő: az ismert paraméterekkel bíró forrás (elektromos dipólus) által keltett elektromágneses térnek az inhomogén eloszlású geoelektromos paraméterekkel (elektromos ellenállás, dielektromos állandó) bíró altalaj által keltett torzulásait tükröző potenciáleloszlást méri a vevő. Az áram- (forrás-) és a potenciál- (mérő) elektródák kiválasztását, be- és kikapcsolását, az adatgyűjtést és a mért adatok megjelenítését és előfeldolgozását a műszerhez csatlakoztatott számítógép végzi. A számítógépes vezérlés és az előre telepíthető elektródakorbácsok használata révén egy nap alatt sok ezer mérési adatot szolgáltat a berendezés.

A műszer felépítése:
A műszer három fő egységből és a hozzá csatlakoztatott tetszőleges IBM kompatibilis számítógépből áll.

A mérőegység paraméterei:
 • Feszültségmérés érzékenysége: 1 ρV/digit,
  kijelzése: 4.5 digites LCD
 • Árammérés érzékenysége: 0.1 mA/digit,
  kijelzése: 4.5 digites LCD
 • Az alkalmazott frekvencia: 160 Hz
 • Erősítés lehetséges értékei: 1-10-100-1000
 • Integrálási idő: 100-200-400-800 msec
 • Egy mérési sorozat (30 elektróda) mérési ideje (beállítható): 6-12-24-48 sec
 • Csatlakoztatás a számítógéphez: RS-232 és parallel port
A számítógépbe átvitt adatok:
 • a mért potenciál értéke
 • a mért áram értéke
 • a beállított erősítés
 • a mérőelektróda sorszáma
 • a mérési sorozat száma
 • a mérési (integrálási) idő
 • A vevő mérete: 310 x 210 x 160 mm
 • súlya: 2.6 kg
A tápegység paraméterei:
 • Tápforrás: 220 V 50 Hz generátor
 • Teljesítményfelvétel: 75 W
 • Max. kimenő áram: 250 mA
 • Max. kimenőfeszültség: 200 V
 • A tápegység mérete: 310 x 210 x 160 mm,
  súlya: 4.8 kg
A kapcsolóberendezés:
A kapcsolóberendezés alkalmas a mérőkocsiba bevezetett kábelkorbácsokon az előre beállított számú és helyzet elektróda (forrás- vagy mérőelektróda) folyamatos kijelölésére, be és kikapcsolására. Egy kábelkorbácson 30 db egyenközűen elhelyezett (az elektróda-távolság <=1m) elektróda található. Jelenleg négy kábelkorbács azaz 120 elektróda csatlakoztatható a rendszerhez. Az elektródák rugalmasan csatlakoztathatók a sokeres kábelhez.
 • A kapcsolóberendezés mérete: 500x210x160 mm,
  súlya: 3.4 kg
 • Egy kábelkorbács súlya: 7 kg
 • Egy elektróda súlya: 0.3 kg
Főbb alkalmazási területek:
 • tervezett hulladéklerakótelepek helyének kiválasztása
 • vízzáró réteg meglétének, morfológiájának vizsgálata
 • törések, vetődések kimutatása
 • a talajvízáramlás és ilymódon a szennyezőanyagok terjedési irányának és sebességének meghatározása
 • építési területek archeológiai célú vizsgálata
 • veszélyes hulladékok tárolóhelyét lezáró függönyfalak vizsgálata
 • árvízvédelmi gátak állapotának vizsgálata
 • folyómedrek eliszaposodásának vizsgálata
 • üregkutatás
 • talajvízkutatás
 • talajfizikai vizsgálatok
 • fúrólyuk(ak)ban végzett mérések a felszíni mérésekre alkalmatlan területek alatti térrész vizsgálatára
 • szigetelő fóliák hibavizsgálata