Geofizikai-, geotechnikai szolgáltatások
és geoelektromos műszerek
Tel: 36-1-271-0047, 271-0048
Fax: 36-1-306-3158
E-mail:

Monitoring rendszer nélkül készült medencék vizsgálata

Megrendelőnk egy HDPE fóliával bélelt csurgalékvíz medence vízzárósági vizsgálatával bízott meg bennünket. A medence HDPE fóliájának vizsgálatát a „TRIÁSZ monitoring” elnevezésű, szigetelő fóliák integritását ellenőrző műszaki berendezés felhasználásával végeztük.

Megrendelőnk egy HDPE fóliával bélelt csurgalékvíz medence vízzárósági vizsgálatával bízott meg bennünket. A medence HDPE fóliájának vizsgálatát a „TRIÁSZ monitoring” elnevezésű, szigetelő fóliák integritását ellenőrző műszaki berendezés felhasználásával végeztük. A feladat megoldása során a geofizikai monitorig mérések általános gyakorlatától eltérő, de elméletében megegyező speciális geoelektromos mérést kellett használnunk, mivel a csurgalékvíz medencét szigetelő fólia alatt nincsen beépített geofizikai érzékelő rendszer.

A mérések során a medence oldalaival párhuzamos szelvények mentén 1 méterenként elhelyezett elektródákon potenciálméréseket végeztünk.A módszer elmélete alapján tudjuk, hogy az áramforrás helyétől távolodva a potenciál értéke a távolsággal fordított arányban csökken, tehát az áram kifolyáshoz közeledve a potenciál értékeknek nőniük kell, ezért a mérések során maximum helyeket keresünk a potenciál eloszlási eredményekben.
Ábrákon a regisztrált potenciál értékeket mutatjuk be.

Az ábrák értelmezéséhez tudni kell, hogy a fólia hibahelyei, mint áram kifolyások, azaz pontforrások jelentkeznek a mérések során. Ahol áram folyik ki, tehát a forráshoz (hibahelyhez) közeledve egyre nagyobb potenciál értékeket regisztrálunk, a forrástól távolodva pedig csökken a potenciál értéke a forrástól mért távolsággal fordított arányban. A mérési sorozatok a medence oldalaival párhuzamosan fektetett szelvények mentén mérhető potenciált írják le, amely potenciál eloszlás maximum pontjai alapján kijelölhető, hogy az oldalak mentén hol, hány helyen folyik ki az áram a medencéből. Mivel a medence szigetelő fóliájának anyaga elektromosan tökéletes szigetelő, az áram kifolyások helyei megegyeznek a fólián található hibahellyel.

Az áram kifolyás helyét a következő ábrán mutatjuk be szemléletesebben, ahol az előbbiekben bemutatott eredményeket ábrázoltuk a medence körüli elhelyezkedésüknek megfelelően.

A bemutatott mérési eredmények értelmezéséhez tudni kell, hogy a potenciál eloszlás maximumán keresztül, a mérési szelvényre merőleges irányban húzott egyenes átmegy az áram kifolyás, vagyis a pontforrás helyén.
Az „A” szelvényen látható maximum pontosan a tolózárra mutat. A „B” és a „D” szelvények utolsó mérési pontjai már túl vannak a fólia szélén, hiszen a mérési szelvények a kerítésen kívül voltak. A szelvények mentén regisztrált potenciál eloszlás monoton növekvő, tehát az „A” szelvény eredményei alapján kijelölt forrás biztosan a fólián kívüli részen helyezkedik el, nem pedig a fóliával fedett térrészen.

Azok a szigetelt medencék is vizsgálhatóak tehát geoelektromosan, amelyeket monitoring rendszer beépítése nélkül építettek, de vannak feltételek, amelyeket a területen biztosítania kell az üzemeltetőnek. A mérési sorozatok elvégzéséhez szükséges, hogy a fólia a medence kerületén körben le legyen tisztítva, a medencébe elhelyezett folyadék a fólián kívüli talajjal sehol ne érintkezzen, hiszen a geoelektromos mérés ezeket a helyeket fogja kijelölni. Ilyen módszerrel az ország területén több helyszínen is sikeresen jelöltünk már ki hibahelyet szivárgó, folyamatosan vizet veszítő medencék szigetelő HDPE fóliáin.