Geofizikai-, geotechnikai szolgáltatások
és geoelektromos műszerek
Tel: 36-1-271-0047, 271-0048
Fax: 36-1-306-3158
E-mail:

Mohácsi sziget geológiája

Geológiai szerkezet kimutatása a Mohácsi-sziget térségében

Társaságunk, a KBFI-Triász Kft. 2002-ben a Duna bal partján Leneskert térségében, majd 2003-ban a szemközti jobb oldali parton, Báta közelében végzett geofizikai méréseket. A mérések a Dunapart közelében tervezett ivóvízkivételi helyek földtani viszonyainak felderítését szolgálták. A Dunához közeli, lapályos területek felmérése során a geoelektromos ellenállás mérés a kis ellenállású folyóvízi üledékbe ágyazva, attól határozottan elkülöníthető körvonalú, felszín alatti, nagy ellenállású, feltehetően mészkő anyagú tömböket mutatott ki mindkét oldalon.

A különböző időben, más-más megbízónak elvégzett mérésekkel kapcsolatosan nem volt feladatunk a közös geológiai szerkezet feltárása, de a feltűnő egyezés a két területen felkeltette érdeklődésünket. Megbízásunkra Szenthe István geológus vizsgálta a bátai és a leneskerti területről fellelhető eddigi geológiai felméréseket, régi leírásokat, fúrási adatokat. Az ezek alapján készült szakvélemény részletesen itt olvasható.

Ábránkon egy, a területet ábrázoló 25000-es térképlapra rajzolva mutatunk be egy-egy jellemző fajlagos ellenállás eloszlási képet a Duna jobb partján elhelyezkedő bátai és a bal parton található leneskerti területről. Mérési eredményeink feldolgozása során a regisztrált fajlagos ellenállás értékekből -melyek különböző talajfajtáknak feleltethetők meg- izovonalas eloszlás térképet készítünk, melynek színezése a szabványos talajmechanikai színskála szerint történik.

A VESZ mérési pontjaink helyét jelző kék pontok alapján látható, hogy a (piros-zöld színnel jelölt) kis ellenállású agyag-iszap és a (szürke színnel jelölt) nagy ellenállású kőzet kontrasztja jól megfigyelhető, és helyileg beazonosítható.

A Mohácsi szigeten található mészkő kibúvásokat több régi neves geológus is leírja: Szabó József (1865), ifj.Lóczy Lajos (1912), Vadász Elemér (1913), Kaszap András (1963), és Szederkényi Tibor (1964), de a földtani feldolgozás mindmáig a nyilvántartás állapotában maradt.

Ezeket a geológiai megfigyeléseket igazolják visszamenőleg a KBFI-Triász Kft geoelektromos mérései.