Geofizikai-, geotechnikai szolgáltatások
és geoelektromos műszerek
Tel: 36-1-271-0047, 271-0048
Fax: 36-1-306-3158
E-mail:

Minőségbiztosítás

KBFI-TRIÁSZ Kft. minőség- és környezetpolitikája:

A KBFI-TRIÁSZ Kft. (1155 Budapest, Vág u. 31.) vezetősége a

MÉRNÖKGEOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ TALAJVIZSGÁLAT

tevékenységi területen az alábbiakban határozta meg minőség- és környezetpolitikáját:

A Társaság vezetése a megrendelői megelégedettséget tükröző, kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolatok megteremtésére törekszik.
Célunk, hogy Társaságunk szakmai hírneve biztosítsa partnereink tartós bizalmának elnyerését, minőségképességünk és versenyképességünk megőrzését, javítását.
Szolgáltatásaink műszaki és minőségi paramétereinek állandó fejlesztése, munkatársaink folyamatos képzése jelent megbízható alapot a megrendelői igények és elvárások maradéktalan teljesítéséhez.
Minőség- és környezetirányítási rendszerünket az MSZ EN ISO 9001:2015, ill. az MSZ EN ISO 14001:2015 számú szabványok követelményeinek megfelelően alakítottuk ki, illetve folyamatosan továbbfejlesztjük.
A Társaság vezetése évente konkrét minőségügyi célokat határoz meg és tesz közzé. Célkitűzéseink teljesítése minden alkalmazottunk munkaköri kötelessége, az ehhez szükséges feltételeket megteremtjük, azok meglétét és alkalmazását rendszeresen ellenőrizzük, ehhez biztosítjuk:

 • a munkaterületük gyakorlati követelményeinek betanulását,
 • a beosztásukkal, feladataikkal kapcsolatos elvárások megismerését,
 • szakmai fejlődésük lehetőségét.

Kiemelt vezetői feladatnak tekintjük:

 • a minőségorientált gondolkodásmód és munkavégzés erősítését, ellenőrzését,
 • szerződésekben vállalt kötelezettségek hiánytalan betartását,
 • a konkurenciát felülmúló szolgáltatást,
 • szabványi, jogszabályi és egyéb előírások megvalósulását,
 • a környezettudatos magatartást,
 • a rendszeres képzést
 • megfelelő gép- és eszközpark biztosítása, egyrészt a minőségi munkavégzés feltételének megteremtése, másrészt a környezeti terhelések csökkentése végett.

Minőségfilozófiánk:

 • a vezetés felelőssége elsődleges és meghatározó a minőségirányítási munkában,
 • minden munkatársunk felelős a maga által végzett munka minőségéért,
 • a megrendelői megelégedettség munkánk legfontosabb mérőszáma, melyet folyamataink, termékeink folyamatos tökéletesítésével kívánunk mind magasabb színvonalra emelni,
 • a hibák észlelése-korrekciója helyett a megelőzés fontosságát tudatosítjuk, ennek érdekében folyamataink kockázati elemeit folyamatosan vizsgáljuk.

 Környezetfilozófiánk: 

 • a vezetőség és munkatársaink elkötelezettsége alapvető a környezetünk védelme, a környezetszennyezés megelőzése, a negatív környezeti hatások csökkentése vagy megszüntetése irányában,
 • törekszünk a fosszilis energiaforrások tudatos felhasználására, csökkentésére, kiváltására,
 • a veszélyes anyagokat megfelelően tároljuk, előírás szerűen használjuk ,
 • a keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtjük, biztosítjuk a hulladékok megfelelő kezelését, újrafelhasználását

Minőségpolitikai célkitűzésünk szolgáltatásunk minőségének magas szinten tartása, melynek biztosítása érdekében az alábbi intézkedéseket hoztuk:

Megrendelői elégedettség mérése:

Minőségpolitikai célkitűzéseinknek megfelelően partnereink elégedettségét a minden év elején kiküldött vevői kérdőíveken keresztül mérjük. A vevői kérdőívvel mindig azokat a cégeket keressük meg, akik az aktuális évben megbízóink voltak, illetve visszatérő megrendelők. A visszaérkezett kérdőívek számát, a kérdésekre adott válaszokat elemezzük, az erről készült beszámoló minden évben napirendi pontja a vezetőségi átvizsgálásnak.

ISO minősítéssel 2003. áprilisa óta rendelkezünk, így több évre visszatekintő értékelést készíthettünk, melynek eredményét az alábbi grafikonon ábrázoltuk:


 

A kiküldött és visszaérkezett kérdőívek statisztikájából készült táblázat mutatja azt az adatmennyiséget, amiből statisztikáinkat készítettük. A kiküldött/visszaérkezett vevői kérdőívek aránya hullámzó, jelenleg 35%, ez betudható a takarékossági okokból csak elektronikusan küldött kérdőíveknek, és talán a megrendelők fásultságának a kérdőívek iránt.

 

A fenti eredményeket jónak értékeljük a társaság szolgáltatási folyamata szempontjából. Számunkra a legfontosabb mutatók a szakmai hozzáértés és a megbízhatóság, melyeket a vevőink döntő többségben kiválónak értékeltek.  

 

 

Kitűzött minőségcélunk, hogy a Vevők véleményét vizsgáló vevői kérdőíven a megelégedettség mérés jó és kiváló értékelése ebben az évben is 75% fölött legyen.

 

 

Szolgáltatásunk ellenőrzése, évek összehasonlítása, trendek elemzése:

 A KBFI-Triász Kft MIR-KIR folyamatainak figyelemmel kísérésére, a tervezett eredmények megvalósulásának figyelemmel kísérésére adatelemzéseket végzünk.

Elemeztük az általunk végzett munkákat gyakoriság és a munka típusa szerint. A munkák arányának megváltozását általában külső tényezők okozzák, többek között a megbízók anyagi helyzetének változása, az ország környezetvédelmi – vízügyi politikájának alakulása, stb, hiszen az általunk végzett tevékenység többnyire a nagy beruházásokat vagy környezetvédelmi célú projekteket szolgálja ki.

 

 

A statisztika alapján feltűnő, hogy a geofizikai monitoring rendszerrel végzett ellenőrző mérések száma kiemelkedően megnőtt a többi megbízáshoz viszonyítva. A monitoring mérések előre törésének egyik oka, hogy az Európai Uniós előírásoknak nem megfelelő hulladéklerakókra vonatkozó uniós követelmények alapján megalkotott 20/2006. (IV.5.) KvVM-rendelet 19. §-a értelmében a hulladéklerakókat "műszaki védelemmel" kell ellátni, hazánkban 2009. július 15-óta az Európai Unió előírásai szerint csak szigetelt lerakóba helyezhető el a keletkező hulladék.  Ennek a "műszaki védelemnek" része az általunk telepített geoelektromos monitoring rendszer, amely pontos helyzet meghatározással jelzi, ha víz jelenne meg a szigetelőréteg alatt, annak elszakadása vagy egyéb sérülése esetén.

Elemeztük a KBFI-Triász Kft pénzügyi helyzetének alakulását is az évek függvényében.

Az értékesítés nettó árbevételének alakulása jó jellemzője a tevékenység eredményességének. A megalakulásunk óta folyamatosan növekvő tendencia igazolja a társaság célkitűzéseinek megvalósulását. Kitűzött minőségcélunk ennek a növekvő tendenciának a fenntartása.

 

 

 

Az ár-érték tendencia elemzése:

Elemeztük tevékenységünket abból a szempontból is, hogy az árbevétel eléréséhez mennyi elvégzett munka tartozik. A jóval enyhébben emelkedő trendvonal mutatja, hogy a folyamatos árbevétel növekedésünket nem áremeléssel, hanem egyre több munkával tudtuk elérni.

 

 

 

 

Kattintson a képekre a nagyításhoz!