Geofizikai-, geotechnikai szolgáltatások
és geoelektromos műszerek
Tel: 36-1-271-0047, 271-0048
Fax: 36-1-306-3158
E-mail:

Kavicstelepek, anyagnyerőhelyek kutatása

A bányaterületek művelés előtti lehatárolásához, a művelés alatt a bővítési irány meghatározásához, valamint a készletek felméréséhez, a gazdaságos kitermelés tervezéséhez egyaránt jól alkalmazható és a tulajdonosok számára nagyon hasznos a geoelektromos mérések használata.

A geoelektromos kutatás részben azon alapszik, hogy a különböző talajfajták különböző elektromos tulajdonságokkal rendelkeznek, geoelektromos ellenállás mérésekkel tehát meg lehet határozni a kibányászható kavics-homok-agyag telepek helyét és kiterjedését. Elkülöníthető a szemcsés rétegek határa, lemérhető a fedő- és a kavicsvastagság. Az alábbi ábra erre mutat egy jellemző példát. Ebben az esetben a mérési pontokat a teljes vizsgálandó területen lehetőség szerint egyenletesen elosztva jelöltük ki, így rajzolódik ki a teljes bányászatra kijelölt terület geológiája. Kavicskutatás bányászhatóság kavicsbánya homokbánya agyagbánya kavicsvagyon kiterjedés készlet felmérése

 

Az alábbi megbízás két kutatási területre szólt. A mérések során világossá vált, hogy csak az egyik (a I. jelű) terület érdekes a bányászat szempontjából, a másik figyelmen kívül hagyható a nagy fedővastagság illetve a kicsiny kavicsvastagság miatt.

 

Művelés alatt álló kavicsbányák esetében meg lehet állapítani, hogy a bányászat során kialakult bányató alatti térrészben van-e még műrevaló kitermelhető kavicsvagyon, másrészt a kavicsbánya lehetséges bővítési területén lehet lehatárolni a kavics rétegeket, lencséket és meg lehet határozni a műrevaló kavicsvagyon térfogatát.

A következő ábrán egy bányató felszínén mért adatokból kapott eredmények láthatók. A geoelektromos izoohm szelvények alapján megállapítható, hogy  a tó alig tartalmaz kitermelhető kavicsot, inkább a partok mentén a tó szélein van még némi kavics.

 

Az alábbi ábrán ugyanezen bányató körül végzett szárazföldi mérésekből szerkesztett fajlagos ellenállás eloszlás térképek láthatóak egy kiválasztott mélységtartományban.

Mindkét esetben könnyen meg lehet határozni a bányászható kavicslencsék (jelen esetben a 120 ohmm-nél nagyobb fajlagos ellenállással bíró tartományok) mélységét és kiterjedésüket. A megrendelő igényeinek megfelelően akár szelvény mentén, akár a vizsgálandó területen egyenletesen elosztott mérési pontok segítségével kutatjuk meg a területet. Ideális esetben van egy-két fúrás is a területen, ilyenkor a geoelektromos méréssel követhető a fúrással beazonosított réteg kiterjedése.

Tapasztalataink szerint a bányaterületek művelés előtti lehatárolásához, a művelés alatt a bővítési irány meghatározásához, valamint a készletek felméréséhez, a gazdaságos kitermelés tervezéséhez egyaránt jól alkalmazható és a tulajdonosok számára nagyon hasznos a geoelektromos mérések használata. Kavicskutatás bányászhatóság kavicsbánya homokbánya agyagbánya kavicsvagyon kiterjedés készlet felmérése