Geofizikai-, geotechnikai szolgáltatások
és geoelektromos műszerek
Tel: 36-1-271-0047, 271-0048
Fax: 36-1-306-3158
E-mail:

Hulladéklerakó helyek vizsgálata

1. Társaságunk rendszeresen végez hulladéklerakók tervezése előtti altalaj vizsgálatokat geoelektromos eljárással. 2. A meglévő hulladéklerakók rekultivációja során, illetve bármely beépítés esetén adódnak olyan feladatok, amelyeknél a lerakott hulladékot el kell különíteni a természetes talajoktól.

Hulladéklerakó helyek tervezés előtti vizsgálata

Méréseinkkel meg tudjuk állapítani a vízvezető és vízzáró rétegek elhelyezkedését nagy területeken, így a vízzáró rétegekhelyzetének ismeretében a lerakók tervezésénél a természetes szigetelést optimálisan felhasználva a drága mesterséges szigetelések felhasználását minimalizálni lehet.

Az alábbi ábrán egy kommunális hulladéklerakó tervezéséhez végzett mérések eredményei láthatóak.  A vízzáró rétegeket piros, a vízáteresztő rétegeket sárga szín jelöli.

A lerakó optimálisan a döntően kis fajlagos ellenállású (piros színnel jelölt) 2/3-rész fölé tervezhető, mert addig tart a természetes szigetelő aljzatként használható összefüggő vízzáró agyagréteg.

 

A következő ábrán egy szennyvíziszap lerakó tervezéséhez végzett mérésünk alapján szerkesztett agyagfekü felszín látható két és három dimenziós ábrázolással. A terület északi részén a vízzáró rétegek annyira megközelítették a felszínt, hogy kis bevágással, tehát kevés földmunkával kialakítható volt egy természetes szigeteléssel ellátott iszaplerakó hely. A területen a (fekete pontokkal jelzett) mérési pontokat nagy sűrűséggel telepítettük a szelvények mentén -kettő méterenként- , hogy minél finomabb felbontást kapjunk.

 

 

Utólagos vizsgálatok hulladéklerakók területén

A meglévő hulladéklerakók rekultivációja során, illetve bármely beépítés esetén adódnak olyan feladatok, amelyeknél a lerakott hulladékot el kell különíteni a természetes talajoktól.

Ilyen alkalmazásra mutat egy példát a fenti ábra. Egy út tervezett nyomvonala egy régi betonelem temetőn vezetett keresztül. Feladatunk a betontömeg közelítő meghatározása volt. A mérés eredményét egy szelvény mentén mutatunk be. Jól követhető a nagy ellenállású betontörmelék és az altalaj között -a szelvény mentén eléggé változó mélységű- réteghatár, illetve a mélyben elhelyezkedő vízzáró agyag, amelyre a hulladékot elhelyezték.

A meglevő és fennmaradó hulladéklerakó helyek esetében az alábbi feladatokat lehet (és véleményünk szerint kell) elvégezni:

  • a telep lehatárolása
  • a telep alatti térrész földtani viszonyainak tisztázása (folytonos vízzáró agyagréteg megléte, töredezett vetős szerkezet stb.)
  • a talajvíz áramlási paramétereinek meghatározása a telep környezetében

Mivel sok esetben a hulladéklerakó felszínén nem lehet konduktív gerjesztést használó módszerekkel méréseket végezni, ezért ilyen esetben a telep körül készített, illetve ha lehetséges, akkor a hulladékon keresztül lemélyített fúrásokban illetve azok között kell végrehajtani a méréseket, (geoelektromos ellenállás tomográfia) ilymódon nyerve részletes információkat a hulladéklerakó alatti térrészről. Szeméttelep hulladék telep lakossági lerakó hígtrágya tározó kommunális lerakó felmérés kutatás vizsgálat

Ilyen vizsgálatokat egy sor magyarországi hulladéklerakóhely esetében végeztünk. Referenciáink honlapunkon megtalálhatók.