Geofizikai-, geotechnikai szolgáltatások
és geoelektromos műszerek
Tel: 36-1-271-0047, 271-0048
Fax: 36-1-306-3158
E-mail:

Felhasználási lehetőségek

Geofizikai monitoring rendszerrel történő szigetelő fólia ellenőrzés
Geofizikai monitoring rendszerrel történő szigetelő fólia ellenőrzés

Az Európai Uniós előírásoknak nem megfelelő hulladéklerakókra vonatkozó uniós követelmények alapján megalkotott 20/2006. (IV.5.) KvVM-rendelet 19. §-a értelmében a hulladéklerakókat "műszaki védelemmel" kell ellátni, hazánkban 2009. július 15-óta az Európai Unió előírásai szerint csak szigetelt lerakóba helyezhető el a keletkező hulladék.

Talajvíz áramlási paramétereinek meghatározása
Talajvíz áramlási paramétereinek meghatározása

Sok esetben szükség van az altalajt szennyező anyagok terjedési irányának és sebességének a meghatározására. Mivel a szennyező anyagok terjedését túlnyomórészt a talajvíz közvetíti, sokszor elég annak terjedési paramétereit meghatározni.

Vízbázisok környezetének geofizikai kutatása
Vízbázisok környezetének geofizikai kutatása

A vizsgálatok célja a vízbázisok környezetében a geológiai szerkezet megismerése, a fedőrétegek vastagságának területi kiterjedésének valamint a talajszerkezet változásainak megállapítása, a rétegek horizontális és vertikális irányban történő követése a geoelektromos ellenállás mérések alapján.

Árvízvédelmi gátak, vonalas létesítmények  vizsgálata
Árvízvédelmi gátak, vonalas létesítmények vizsgálata

Társaságunknak jól kidolgozott módszerei vannak földművek, árvízvédelmi gátak belső szerkezetének felszíni, roncsolásmentes eljárásokkal történő vizsgálatára.

Hulladéklerakó helyek vizsgálata
Hulladéklerakó helyek vizsgálata

1. Társaságunk rendszeresen végez hulladéklerakók tervezése előtti altalaj vizsgálatokat geoelektromos eljárással. 2. A meglévő hulladéklerakók rekultivációja során, illetve bármely beépítés esetén adódnak olyan feladatok, amelyeknél a lerakott hulladékot el kell különíteni a természetes talajoktól.

Kavicstelepek, anyagnyerőhelyek kutatása
Kavicstelepek, anyagnyerőhelyek kutatása

A bányaterületek művelés előtti lehatárolásához, a művelés alatt a bővítési irány meghatározásához, valamint a készletek felméréséhez, a gazdaságos kitermelés tervezéséhez egyaránt jól alkalmazható és a tulajdonosok számára nagyon hasznos a geoelektromos mérések használata.

További mérnökgeofizikai alkalmazások
További mérnökgeofizikai alkalmazások

A geoelektromos mérések széleskörűen alkalmazhatóak minden olyan esetben, amikor az altalaj roncsolásmentes vizsgálatára van szükség. Ipari létesítmények ellenőrzése, eltemetett hulladékok lehatárolása, régészeti célú felmérés, üregkutatás, folyók, tavak medrének vizsgálata...stb